کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر)

سیب موز: مجله سیب موز: گرچه رسانه های کره در چند سال اخیر سعی دارند با نشان دادن تصاویر خندان و مهربان رهبر جوان کره شمالی او را محبوب مردم این کشور نشان دهند اما گزارشات حاکی از آن است که وحشت شدید از کیم جونگ اون پایه های حکومت در این کشور را تهدید می کند.

به گزارش سیب موز: کیم جونگ اون رهبر 32 ساله کره شمالی که بعد از مرگ پدرش در دسامبر 2011 به قدرت رسید از همان ابتدا دست به یک تصفیه گسترده در قدرت زد و بسیاری از مقامات ارشد این کشور را اعدام کرد. او ابتدا در اواخر سال 2013 میلادی شوهر عمه خود که نقش اساسی در حکومت پدرش داشت را به اتهام خیانت و فساد اعدام کرد و به دنبال آن شمار زیادی از مقامات را از صحنه محو کرد. گزارشات آژانس اطلاعاتی کره جنوبی حاکی از آن است که از ابتدای سال 2015 تا کنون 15 تن از مقامات رسمی کره شمالی که ظاهرا منتقد سیاست های رهبر جوان بودند اعدام شده اند.

در همین حال چندی پیش یکی از مقامات این کشور که در پی تصفیه حساب ها از کشور فرار کرده است در مصاحبه با خبرنگاران خارجی اعلام کرد سیاست ها کیم جنگ اون باعث وحشت شدید مقامات این کشور شده است و در نتیجه دوره زمامداری او طولانی نخواهد بود.

او که در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان خوسته بود نامش فاش نشود تا خانواده اش در امان بمانند از شمارش معکوس پایان دوران رهبری کیم جونگ اون خبر داده و گفته بود مردم این کشور به شدت از کیم جانگ اون وحشت دارند و هر روز این هراس بیشتر و بیشتر می شود.

به گفته او زندگی در کره شمالی همانند زندگی در جهنم است و نخبگان کره شمالی شادی مردم به هنگام دیدن کیم جونگ اون را باور نمی کنند و می گویند این شادی ها ساختگی است.

سال گذشته حدود یکصد و چهل و شش نفر از کره شمالی فرار کردند که همگی ضمن تائید مساله هراس از کیم جونگ اون مدعی شدند حمایت ها از وی به شدت کاهش یافته است. به گفته افراد فراری که معتقد اند حکومت اون به ده سال نمی کشد، مقامات این کشور می ترسند و به علت عملکرد کیم جونگ اون وفاداری آنها به او کاهش یافته است. با این وجود اما رسانه های کره ای بسیار بیشتر از پدرش از اون تصویر رهبری مهربان و خندان می سازند. این رسانه ها ضمن پوشش گسترده حضور وی در بازدید از طرح های عمرانی، صنعتی و کشاورزی، دیدار با نیروهای نظامی و مواجه با زنان و کودکان از دیکتاتور تصویری مهربان و مقبول می سازند.

کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر)

سیب موز: کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر)

کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 2 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 3 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 4 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 5 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 6 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 7 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 8 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 9 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 10 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 11 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 12 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 13 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 14 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 15 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 16 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 17 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 18 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 19 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 20 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 21 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 22 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 23 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 24 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 25 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 26 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 27 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 28 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 29 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 30 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 31 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 32 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 33 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 34 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 35 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 36 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 37 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 38 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 39 کیم جونگ اون ، دیکتاتور 2015 (تصاویر) 40