حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر

سیب موز: زنبورهای عسل روی شیشه یک مغازه در خیابان ویکتوریا در لندن لانه ساختند و به زنی که در حال عبور بود حمله کردند. زنبور عسل حساسیت بیشتری نسبت به رنگ اشعه ماورای بنفش دارد به همین دلیل “گیل مک لین” از انجمن زنبورداران بریتانیا توانست آنها را به سمت ماشین سبز رنگ جذب کند.

حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر

سیب موز: حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر

حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 2 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 3 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 4 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 5 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 6 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 7 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 8 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 9 حمله زنبورها به مردم در لندن + تصاویر 10