پیش بینی تولید بیش از 140 هزار تن ذرت در استان کرمانشاه

پیش بینی  تولید بیش از 140 هزار تن ذرت 
در استان کرمانشاه

سیب موز: پیش بینی تولید بیش از 140 هزار تن ذرت

در استان کرمانشاه سیب موز کرمانشاه-خبرنگاررسالت:سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرد: امسال 140 هزار تن ذرت در این استان تولید شود.شهریار قاسمی  با بیان اینکه برداشت ذرت در استان کرمانشاه از چند روز دیگر  آغاز می شود، گفت: همه کارهای مربوط به برداشت ذرت در استان انجام شده و تمهیدات لازم نیز در خصوص جمع آوری و عرضه این محصول در بورس انجام شده است.قاسمی با بیان اینکه امسال جمع آوری ذرت برداشت شده در استان توسط پشتیبانی امور دام انجام می شود، گفت: پس از جمع آوری، ذرت تولیدی به صورت قیمت تضمینی برای فروش در بورس عرضه خواهد شد.سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه سازمان بورس واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، گفت: اختلاف قیمت ذرت خریداری شده در بورس با قیمت تضمینی را دولت پرداخت می کند.به گفته قاسمی امسال قیمت تضمینی در نظر گرفته شده برای هر کیلوگرم ذرت 1036 تومان و هشت ریال است.