داعش پس از تصرف فرودگاه رقه سر همه را برید + تصاویر

سیب موز: آمارهای رسانه ای و میدانی از هلاکت 500 نفر از تروریستهای گروه داعش و حدود 125 نفر از مدافعان فرودگاه حکایت دارد. گروه تروریستی داعش پس از ورود به محوطه فرودگاه اجساد شهدای ارتش را جمع آوری کرده و آنها را سر برید و سرهای بریده را در میدان مرکزی شهر رقه به نمایش گذاشته است.

داعش پس از تصرف فرودگاه رقه سر همه را برید + تصاویر

سیب موز: داعش پس از تصرف فرودگاه رقه سر همه را برید + تصاویر

داعش پس از تصرف فرودگاه رقه سر همه را برید + تصاویر 2 داعش پس از تصرف فرودگاه رقه سر همه را برید + تصاویر 3