آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر)

سیب موز: مجله سیب موز: مراسم سال نو میلادی در شهرهای مختلف جهان برگزار و صدها هزار نفر از مردم در این شهرها آغاز سال نو 2016 را جشن گرفتند.

آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر)

سیب موز: آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر)

آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 2 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 3 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 4 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 5 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 6 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 7 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 8 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 9 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 10 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 11 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 12 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 13 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 14 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 15 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 16 آتش بازی جشن کریسمس 2016 (تصاویر) 17