جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر

سیب موز: جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر

جواهرات سلطنتی روسیه در کاخ کرملین روسیه واقع شده است. این خزانه، گنجینه گرانبها متشکل از قطعات بی نظیر از فلزات گرانبها و سنگ های گرانقیمت بی مانند می باشد که تمامی این جواهرات پیشینه تاریخی و هنری روسیه را با خود یدک می کشند. این گنجینه ارزشمند به دوران امپراطوری پطر اول در سال 1719 بر می گردد.

جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر

سیب موز: جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر

جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 2 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 3 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 4 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 5 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 6 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 7 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 8 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 9 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 10 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 11 جواهرات زیبای سلطنتی روسیه +تصاویر 12