تصاویر: کشت تریاک در افغانستان

سیب موز: مواد مخدر در افغانستان از مهمترین خواندنی ها و دیدنی ها - مالی گروه‏های مخالف مسلح دولت به شمار می رود و حدود 40 درصد درآمد طالبان را تأمین می کند.

مجله سیب موز: در حالیکه سال‏ها مبارزه جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای کاهش تولید مواد مخدر ناکام مانده است کشت و تجارت آن مهمترین خواندنی ها و دیدنی ها - درآمد طالبان و گروه های مخالف دولت مرکزی است.

در سالهای حکومت طالبان در افغانستان کشت تریاک ممنوعیتی نداشت و به همین خاطر برای دهه ها افغانستان بالای 90 درصد تریاک جهان را تولید می کرد. با فروپاشی حکومت طالبان از 15 سال پیش به این سو دولت مرکزی و دولت های غربی بویژه امریکا تلاش برای کاهش دادن کشت خشخاش در این کشور را افزایش دادند. با این حال اما هنوز هزاران هکتار زمین در غرب افغانستان همه ساله زیر کشت «خشخاش» می رود.

در بسیاری از نقاط افغاستان با وجود آسیب های اجتماعی و صدمات و قربانی گرفتن کشت و قاچاق تریاک، هنوز کشاورزانی هستند که مزارع و زمین هایشان را برای کشت مواد مخدر آماده می کنند و تذکر های مقامات امنیتی نیز مانع کار آنان نشده است.

این کشاورزان دلیل روی آوردنشان به کشت و برداشت مواد مخدر را بیکاری، ناامنی و بی توجهی دولت به وضع ناهنجار زندگی شان می دانند. آن ها در حالی که دولت افغانستان را در تأمین امنیت ناتوان می دانند، نبود شغل مناسب، عدم بازار برای فروش محصولات کشاورزی و افزایش روز افزون قیمت لوازم و ابزار کارا از دلایل روی آوردن دوباره به کشت خشخاش می دانند.

عکاس خبرگزاری اسوشیتدپرس به تازگی سری به یکی از مزارع کشت خشخاش در روستای “ژاری” در جنوب قندهار زده و از کشت این ماده افیونی گزارش تصویری تهیه کرده است. عکس ها نشان می دهد که کشاورزان افغانستانی از کودکان برای کار در مزارع استفاده می کنند.

تصاویر: کشت تریاک در افغانستان

سیب موز: تصاویر: کشت تریاک در افغانستان

تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 2 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 3 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 4 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 5 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 6 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 7 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 8 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 9 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 10 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 11 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 12 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 13 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 14 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 15 تصاویر: کشت تریاک در افغانستان 16