عکس: متن خیر خواهانه پشت وانت

سیب موز: مجله سیب موز: پشت نویسی جالب و خیرخواهانه یک راننده وانت را در شهرستان دیواندره (استان کردستان) را مشاهده می کنید.

عکس: متن خیر خواهانه پشت وانت

سیب موز: عکس: متن خیر خواهانه پشت وانت