آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی

سیب موز: آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی

سیب موز: فرق سر را از بالای ابتدای ابروی سمت راست شروع کنید و به طور مورب به سمت گوش سمت چپ ادامه دهید و هر دو قسمت موی جدا شده را با کش پلاستیک هم رنگ مو ببندید

سپس قسمت بالای مو را از سمت چپ، دم اسبی ببندید و قسمت پایین مو را در سمت راست و پشت گردن با کش پلاستیکی همرنگ موها ببنید.

به گزارش سیب موز: یک تکه کوچک از موها را دور کش پلاستیک ببندید تا کش مخفی شود.

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی 2

یک تکه کوچک مو را از زیر دم اسبی کنار شقیقه جدا کنید و دور کش ببندید تا کش دیگر مشخص نباشد. آن را با سنجاق سر محکم کنید.

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی 3 آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی 4

دم اسبی های را مدل تیغ ماهی ببافید. لازم نیست در انجام بافت خیلی دقت کنید تا کاملاً تمیز و مرتب باشد.

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی 5

بافت ها را در سمت چپ سر محکم کنید.

انتهای بافت سمت شقیقه را به پشت گردن بیاورید و آن را با دو سنجاق سر محکم کنید. سپس، بافت دیگر را به سمت بالا و تکه  قبلی بافت با سنجاق وصل کنید. انتهای آن را زیر بافت قبلی مخفی کنید و با سنجاق محکم کنید.

آموزش تصویری مدل موی جمع با بافت تیغ ماهی 6

در انتها کمی اسپری مو به موها بزنید تا حالت آن حفظ شود.