اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

سیب موز: عکسهای باکیفیت از ایران زمان شاه , عکس رنگی از تهران دوران قدیم , عکس رنگی از میدان آزادی سال 1351 , خیابانهای تهران زمان شاه

عکاسی رنگی در زمان شاه پهلوی در ایران :

به گزارش سیب موز:  برای اولین بار در سال 1314 عکاسی رنگی کشف شد . کشف عکس های رنگی در دنیای عکس برداری ، تحولی به یاد ماندنی بود که باعث شد تا مردم با عکس های سیاه و سفید خداحافظی کنند و به دنیای عکاسی با رنگ های واقعی خوش آمد بگویند .

در ایران عکس های رنگی در اواخر سلطنت محمدرضا پهلوی ، شاه دوره ی پهلویان ، رواج پیدا کرد که تعدادی از این تصاویر را در زیر به شما نمایش می دهیم .

1. تهران در یک روز برفی

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

سیب موز: اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

2. میدان آزادی در سال 1351 در تهران

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی 2

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

3 . بلوار الیزابت قدیم و کشاورز جدید در تهران در سال 1349

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی 3

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

4. در تهران ، تقاطع کریم خان و ویلا در سال 1354

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی 4

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

5. در سال 1352 در پارک ملت تهران

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی 5

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی

6. پاساژ معروف پلاسکو در سال 1351 در تهران

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی 6

اولین عکسهای رنگی از تهران قدیم زمان شاهی