یک ساحل آرام و زیبا / عکس

سیب موز: یک ساحل آرام و زیبا / عکس

یک ساحل آرام و زیبا / عکس

سیب موز: یک ساحل آرام و زیبا / عکس

یک ساحل آرام و زیبا / عکس

قطعا تصویر گویای دلیل علاقه توریست ها به این منطقه است.

به گزارش سیب موز: به گزارش"توریسم"،"بورابورا" در پلینزی فرانسه قرار دارد که البته تماشای از نزدیکش جیب پُر و پیمانی می خواهد و اما دیدنش در اینجا فقط یک کلیک!

یک ساحل آرام و زیبا / عکس 2

اخبار گوناگون - توریسم گرد آوری مطالب : سیب موز