در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر)

سیب موز: در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر)

در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر)

سیب موز: در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر)

در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر)

بوئینگ پس از ایرباس بزرگترین کمپانی هواپیما سازی جهان است و از لحاظ حجم، این کارخانه بزرگترین سازه دنیاست.

به گزارش سیب موز: به گزارش مشرق، بوئینگ شرکت هوافضا و صنایع دفاعی آمریکایی و چندملیتی است که در سال 1916 توسط ویلیام بوئینگ، در شهر سیاتل، ایالت واشینگتن تاسیس شد.

شرکت بوئینگ، در طول سال های متمادی فعالیت در حوزه فرآوران هوافضایی و صنایع جنگ افزاری، تمرکز اصلی خود را بر تولید هواپیماهای مسافربری معطوف نمود و از سوی دیگر، با خریداری و ادغام شرکت های هواگردسازی و صنایع دفاعی، توسعه یافت، که نقطه عطف آن، در سال 1997 بود، که در پی خریداری و ادغام مک دانل داگلاس، بوئینگ به دومین شرکت بزرگ هوافضای جهان تبدیل شد.همچنین در سال 2001 دفتر مرکزی بوئینگ، به شهر شیکاگو انتقال یافت و مدیران این شرکت بازدید از محل کارخانه را برای عموم آزاد کردند.

در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 2 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 3 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 4 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 5 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 6 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 7 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 8 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 9 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 10 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 11 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 12 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 13 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 14 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 15 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 16 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 17 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 18 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 19 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 20 در کارخانه بوئینگ چه می گذرد؟ (+تصاویر) 21

اخبار گوناگون - مشرق گرد آوری مطالب : سیب موز