شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر)

سیب موز: شاید این روز ها سرگرم شدن خارج از خانه و بدون کامپیوتر و تبلت و اینترنت کار سختی به نظر برسد . ولی Aleks Nocny نام شخصی است که خودش را با روشی جالب سرگرم میکند. او با عکس برداری از آدم های مختلف  و ترکیب آن با نقاشی هایش شخصیت های کارتونی جالبی را پدید می آورد.

شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر)

سیب موز: شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر)

شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 2 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 3 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 4 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 5 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 6 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 7 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 8 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 9 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 10 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 11 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 12 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 13 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 14 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 15 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 16 شوخی بامزه با عابرین پیاده (تصاویر) 17