شرگژشت یه شورنگی

توی کوچه قد کشیدم ، توی گرد ُ دودُ سوزن

با شب ُ دشنه گره خورد ، همه ی زندگی من

یغما گلرویی

شرگژشت یه شورنگی

خشته ام اژ هرچی جنشه، اژ شورنگ و خون و شوژن

با چه چیژایی گره خورد، روژای ژندگی من!

جون هرچی بامرامه، رشیدم به شیم آخر

دشتامو بگیر تو دشتت، کمکم بکن برادر!

_ یک مهندش مامانی !_ آرژوم بوده همیشه

نه کشی که بخت نحشش تو مبال نوشته می شه!

کاشکی یک آدم لوتی، فکر آژادی من بود

فکر اژ قفش پریدن، اژ قفش رها شدن بود!

توی جیبام پر جنشه، پر جنشایی که تارن

پر جنشای گرونی که رقیبی هم ندارن!

روی شورتم همیشه، جای ژخم شُرخ پنجه ش

پنجه گربه کوچه، یه چیژی مثل شکنجه ش!

شده ام جوجه گربه، واقعا توی عژابم

چی می شد بشکنه روژی شورت ژشت نقابم؟!

شبا توی کوچه هشتم ، مهمون یه جور ژیافت

همنشین گربه های اهل فتنه و خیانت!

فاضل ترکمن    علاج درد من بی نوا  نه اینکه فکر کنی مرهم احتیاج نداشت

که زخمهای دل حون من علاج نداشت

فاضل نظری

شرگژشت یه شورنگی 2

نه اینکه فکر کنی مایه احتیاج نداشت

که دختر از اول قصد ازدواج نداشت

یکی نبود بگوید عزیز پاسخ نه

نیاز به زدن کفش بر ملاج نداشت

دل صنوبریم را چو بید می لرزاند

همانکه خانه شان جز درخت کاج نداشت

نبود خانه مرا لیک بود ماشینی

بدک نبود فقط دنده و کلاج نداشت!

تفاوت من و اصحاب فیل در این است

که کرّه فیل من از ابتداش عاج نداشت

تو خواستی ملوان زِبل شوم، نشدم

برای اینکه غذا طعم اسفناج نداشت

به جای درس اگر سمت پول می رفتم

عزب نمانده و اعضام اعوجاج نداشت

نشد که رشته بهتر بخوانم آخه ننه م

توان خرج قلم چی و تست گاج نداشت!

به بنده مرهم فاسد فروختند افسوس...

بگو که زخم دل من چرا علاج نداشت!

عباس احمدیتنظیم : بخش ادبیات تبیان  طنز،مطالب طنز - tebyan.net