داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 020

سیب موز: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 020 موضوع این داستان درباره «شکوه پروردگار» است؛ همراه با سیب موز در بخش داستان، داستانک، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان جالب و زیبا داستان | داستانک سیب موز

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 020

سیب موز: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 020   داستان و داستان های کوتاه آموزنده در سیب موز

به گزارش سیب موز: شکوه پروردگار

واژه ی «شکوه» در لغت نامه ها چنین معنی شده است: عظمت، جلال و شوکت.

«دیدگانم به نور خداوند آشنا شده است» این جمله، «تبیین» قانون در حال اجرای الهی است. ما خدا را نمی توانیم مشاهده کنیم، زیرا خداوند اصل، قدرت، قانون و خرد لایتناهی درون ماست، اما می توانیم نشانه های وی را ببینیم. چنین گفت دادار جهان:« هستی مرا چنین بیازمایید. آیا روزن های آسمان را برایتان نگشودم و بر شما نعمت نازل نکردم، نعمت هایی چونان زیاد که در زمین برای دربرگرفتن شان جایی باقی نماند.» می توان حضور خدا را با به کارگیری قدرتش و توکل به او، ثابت کرد. هر زمان که آرزوی مان تحقق می یابد، گواهی بر وجود پروردگار پدید می آید. اگر به خواسته ی قلبی تان نرسیده اید لابد «درست دعا نکرده اید» و دعایتان «آشفته حالانه» بوده است. هر گونه که دعا کنید، به همان شکل به آن خواسته خواهید رسید. آرزوهای غم انگیز به گونه ای دلتنگ کننده مستجاب شده و اجابت دعاهای شتاب آلود، یا به تعویق می افتد و یا برخلاف میل باطنی تان تحقق می یابد.

فرض کنید که از زندگی فقیرانه تان و محدودیت ها و کاستی های آن بیزار شده اید و با تمام احساس می گویید:« دلم می خواهد در یک خانه ی بزرگ با چشم انداز زیبا زندگی کنم! چه بسا دیر یا زود به این خواسته تان برسید، بی آنکه بهره ای از این ثروت و ناز و نعمت داشته باشید. همیشه خواسته تان را با ستایش و سپاسگزاری از خداوند طلب کنید، تا شکوه عملکرد این قانون را نظاره نمایید.