تست تمرکز جالب

تست تمرکز جالب

سیب موز: تست تمرکز جالب

سیب موز معما و تست هوش,تست تمرکز جالب،عدد 1000 رو فرض کنید. 40 رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با 1000 دیگر جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید. با 1000 دیگر جمع کنید. حالا 20 تا دیگر به حاصل جمع،اضافه کنید.با 1000 تای دیگر جمع کنید و نهایتاً 10 تا دیگر به حاصل اضافه کنید.

این جمع را با باید با ذهنتان انجام دهید، نه با ماشین حساب.

به گزارش سیب موز

↓↓↓

پاسخ:

فکر میکنی جواب 5000 شده؟

جواب درست 4100

تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما - yasermoama.blogfa.com

تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما - ایران مطلب