معمای کاشتن درخت از طرف خانوم فریبا

معمای کاشتن درخت از طرف خانوم فریبا

سیب موز: معمای کاشتن درخت از طرف خانوم فریبا

سیب موز معما و تست هوش,معمای کاشتن درخت از طرف خانوم فریبا،چه جوری می شه 10 تا درخت رو توی 5 ردیف کاشت به طوری که در هر ردیف 4 درخت وجود داشته باشه؟

به گزارش سیب موز

↓↓↓

پاسخ:

به صورت ستاره

معمای کاشتن درخت از طرف خانوم فریبا 2

تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما - http://yasermoama.blogfa.com

تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما - ایران مطلب