گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس

به گزارش پرداد به نقل از گینس: یک ماهی تن فوق العاده عظیم الجثه به قیمت 1.09 میلیون پوند در توکیو به فروش رسید و بدین ترتیت رکورد گرانترین ماهی دنیا را ازآن خود کرد.

از گوشت این ماهی برای تهیه "سوشی" و "ساشیمی" استفاده میشود که طرفدار زیادی در این کشور آسیایی دارد. گفته میشود بهترین تکه این ماهی به قیمت 14 پوند (حدود 2000 ین) به فروش میرسد.

این ماهی بزرگ 222 کیلوگرم وزن داشت و در یک حراجی به یک رستوران فروخته شد.

ژاپنی ها ملتی هستند که بیشترین غذای دریایی در دنیا را مصرف میکنند. رکورد سابق گرانترین ماهی دنیا 430 هزار پوند بود

گفته میشود این قیمتها بر اساس کیفیت ماهی صید شده تعیین میشود.

گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس 2 گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس 3 گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس 4 گرانترین ماهی دنیا - رکوردهای جهانی گینس 5