توت فرنگی و گلبول های قرمز خون

مواد آنتی اکسیدان موجود در توت فرنگی مانند آنتوسیانین و ترکیبات فنلی آن، موجب تقویت توان آنتی اکسیدانی سلول های بدن خصوصاً گلبول های قرمز می شود در نتیجه کم خونی های همولیتیک کاهش یافته و سلامت دستگاه قلب و عروق افزایش می یابد.

توت فرنگی و گلبول‌های قرمز خون

توت فرنگی میوه ای نسبتاً جدید است که تا 300 سال قبل به شکل امروزی وجود نداشت و بیشتر استفاده ی دارویی داشت. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگی های وحشی از جنگل به زمین زراعی منتقل شد. در جنگل های شمال ایران توت فرنگی وحشی به طور فراوان یافت می شود. به نظر می رسد اولین رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران آمد و به نام اتابکی خوانده شد. اما این میوه ی جدید خواص بسیاری دارد. توت فرنگی خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت - tebyan.net