بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد !

سیب موز: بهزاد زادعلی اصغر ملقب لقب جدید بهزاد زادعلی اصغر ملقب چیست ؟ لقب مسی به بهزاد زادعلی اصغر ملقب تقدیم شد لقب بهزاد زادعلی اصغر ملقب

بهزاد زادعلی اصغر مهاجم ایرانی در دیدار برابر آبی پوشان مراکش توپ را از میانه میدان در اختیار گرفت و توانست با تکنیک انفرای چهار مدافع حریف را پشت سر بگذارد و با ضربه ای زیبا به جهت مخالف یک گل زیبای انفرادی در پارالمپیک ریو 2016 را ثبت کند تا رسانه های مختلف لقب مسی ایرانی را برای او در نظر بگیرند.

بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد !

سیب موز: بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد !

بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد ! 2

ویدئو تکنیک انفرادی و گل زیبای مسی ایرانی طی روزهای گذشته بارها در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و حالا رسانه های مختلف جهان از جمله mirror انگلیس به تمجید از این گل زیبای بازیکن تیم ملی ایران پرداختند. نکته جالب توجه این است که مسی و تعدادی از بازیکنان بارسلونا پیش از شروع مسابقات پارالمپیک برای حمایت از این ورزش در ویدئویی شرکت کردند.

بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد ! 3

این فوتبال که توسط افراد با سطوح مختلف بینایی انجام می شود به وسیله یک دستگاه نویز گیر که به بازیکنان هشدار و پیام می فرستد و کمک می کند تا بازیکنان با صدای آن توپ را پیگیری کنند، انجام می شود و بازیکنان به وسیله افرادی که در کنار زمین به عنوان راهنما حضور دارند، هدایت می شوند.

بهزاد زاد علی اصغر ملقب به مسی شد ! 4