خمیر دندان جدید زغالی بنسر

سیب موز: فرموله شده برای بوی بد دهان جلوگیری از ایجاد جرم در دهان و دندان

خمیر دندان جدید زغالی بنسر

سیب موز: خمیر دندان جدید زغالی بنسر

خمیر دندان جدید زغالی بنسر 2

100درصد

طبیعی

سفید و درخشان

کننده

جلوگیری از ایجاد

جرم

ساخت

ایران

فرموله شده برای بوی بد

دهان

برطرف کردن لکه ها و سموم داخل دهان

شماره پروانه بهداشتی ساخت :1076 /ظ

/ 35

جهت خرید این کالا روی تصاویر بالا کلیک نمایید