سفید شدن رنگ مدفوع نشانه چیست؟

سفید شدن رنگ مدفوع نشانه چیست؟

سیب موز:

سفید شدن رنگ مدفوع نشانه چیست؟

سیب موز: تغییر رنگ و یا اندازه در مدفوع احتمال دارد برای شما هم پیش آمده باشد. بهتر است که بدانید مدفوع به رنگ سفید خطرناک می باشد و این مدفوع سفید نشانه بیماری می باشد و هرچه سریع تر باید به پزشک مراجعه کنید.

ممکن است که برخی از افراد با مدفوع سفید مواجه شوند، اما آن را جدی نگیرند. با این حال، متخصصان معتقدند که این اتفاق نباید نادیده گرفته شود، چون مدفوعی که رنگ سفید یا خاکستری داشته باشد، واقعا نگران کننده و خطرناک می باشد. رنگ مدفوع در حالت عادی، باید بین طیف زرد تا طیف قهوه ای باشد. این رنگ ها توسط کبد ساخته می شوند و بعد از صفرا وارد مدفوع می شوند. اگر مدفوع دارای رنگ سفید باشد، انسداد در مجرای صفراوی را نشان می دهد.

مساله دیگری که می تواند ذهن افراد را به خود مشغول کند، اندازه مدفوع می باشد. به نظر متخصصان، اندازه مدفوع هیچ اهمیتی ندارد و نشان دهنده هیچ خطر یا مشکلی نیست. شکل یا اندازه مدفوع معمولا به این مساله مربوط می شود که مدفوع با چه سرعتی در روده بزرگ حرکت می کند. اگر این حرکت آرام باشد، اندازه مدفوع نیز کوچک تر می شود. اگر سرعت این حرکت خیلی زیاد باشد، ممکن است که مدفوع به حالت اسهال نزدیک گردد.

متخصصان معتقدند که کوچک بودن اندازه مدفوع نشان دهنده هیچ مشکلی نیست، مگر این که عمل دفع با فشار خیلی زیاد و غیرعادی همراه شود. علاوه بر این، اگر مدفوع شما به طور ناگهانی پهن می شود و طی یک دوره دیگر باریک می گردد، بهتر است که به پزشک مراجعه کنید. درواقع، این اتفاق می تواند نشان دهنده انسداد در روده باشد.

به گزارش سیب موز: تهیه وگردآوری: گروه تغذیه و سلامت سیب موز