15 ماده غذایی برای تصفیه خون و سم زدائی

۱۵ ماده غذایی برای تصفیه خون و سم زدائی

سیب موز: 15 ماده غذایی برای تصفیه خون و سم زدائی

سیب موز: سموم و موادشیمیایی بسیاری در طول روز وارد جریان خون می شوند. اینها موادزائدی هستند که توسط بدن خودمان تولید می شوند و یا موادشیمیایی هستند که از غذاهایی که می خوریم و هوایی که تنفس می کنیم، داروهایی که مصرف می کنیم یا موادآرایشی که استفاده می کنیم جذب می شوند.

به گزارش سیب موز:

مجله سلامت سیب موز: بدن شما دستگاه تصفیه خود را دارد و به طور مداوم خون را برای از بین بردن ترکیبات مضر و حفظ سلامت تصفیه می کند. کلیه ها، کبد، روده ها، ریه ها و پوست بخش های اصلی دستگاه تصفیه بدن هستند. با خوردن موادغذایی درست هم می توانید به اعضای داخلی بدنتان برای تصفیه سموم بیشتر از جریان خونتان و جلوگیری از بروز بیماری کمک کنید.

در ادامه به 15 ماده غذایی مفید برای کمک به تصفیه بدن اشاره می کنیم.