چرا غذاهای هندی دوست داریم؟

سیب موز: غذاهای هندی در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. ذائقه اغلب ما با چنین غذاهای تند و پر از ادویه ای سازگار نیست، اما از خوردن غذاهای هندی لذت می بریم. با سیب موز همراه باشید تا به بررسی دلایل علمی این امر بپردازیم.مقاله های مرتبط:دلیل علمی علاقه به غذاهای تندرژیم غذایی مردم هندتماشا کنید: هنر خیابانی، غذای هندی، بمبئیاز نظر علمی تمایل ما برای خوردن مرغ تنوری و ادویه ی تیکای هندی نوعی واکنش و طغیان جوانه های چشایی در برابر هنجار و میانه روی است.درک ما از طعم و مزه ی غذا، واکنش بدن ما به مولکول های مواد تشکیلدهنده ی مواد غذایی است. در غذاهای غربی ما بیشتر طرفدار غذاهایی هستیم که ترکیب مواد تشکیل هنده ی مشابه، طعم و مزه ی ترکیبی ایجاد کند.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟

سیب موز: چرا غذاهای هندی دوست داریم؟

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 2

به عنوان مثال کیک را در نظر بگیرید؛ کره، شیر، آرد و شکر همگی طعم های خاص خودشان را دارند، ولی ترکیب این مزه ها با یکدیگر باعث نمی شود تغییری در جوانه های چشایی ما حاصل شود.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 3

دانشمندان دانشگاه جاهاپور هند می گویند غذاهای هندی از بقیه ی قوانین جهان برای پخت و پز در ترکیب طعم ها و کنار هم قرار گرفتن مولکولی سرپیچی می کند.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 4

آن ها هزاران دستور پخت غذای هندی را تجزیه و تحلیل و برای هر یک از این غذاها نحوه ی قرارگیری مولکولی طعم و مزه ی آن ها را ترسیم کرده اند.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 5

ترکیب طعم مواد تشکیل دهنده ی غذاهای هندی مانند فلفل هندی که ماده اصلی ادویه ی کاری است، گرم ماسالا، گشنیز و فلفل سبز همگی در  سطح مولکولی در تضاد با یکدیگر هستند.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 6

تضاد آن ها همان چیزی است که باعث می شود این غذاها طعم منحصربه فردی داشته باشند، اما این تنها دلیل نیست.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 7

به یاد داشته باشید، اگرچه امکان ترکیب مواد اولیه ی غذاها بی انتها به نظر می رسد، اما در حقیقت فقط 381 مواد تشکیل دهنده ی غذا در سراسر جهان وجود دارد.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 8

در غذاهای غربی به طور متوسط فقط 50 نوع از این مواد اولیه استفاده می شود.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 9

در تهیه ی یک غذای غربی ممکن است دو یا سه نوع از این مواد مورد استفاده قرار گیرد؛ غذاهایی مثل ماکارونی و پنیر، چیزبرگر و مرغ سوخاری.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 10

در تهیه ی غذاهای هندی بیش از 200 ماده از 380 ماده ی اولیه ی غذا استفاده می شود.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 11

برای خلق کردن و ترکیب عطر و طعم های خوشمزه، زنجیره ی بسیار بزرگی وجود دارد. ممکن است این طعم ها با هم هماهنگی داشته باشند یا به طرز خوشمزه ای در تضاد با یکدیگر باشند.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 12

در میان تمام غذاهای محلی جهان، غذاهای هندی بیشترین طرفدار را میان ملل دیگر جهان دارد.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 13

این دو ارزیابی علمی نشان می دهد در غذاهای هندی نه فقط ادویه ها را بیشتر از ما در غذاهایشان استفاده می کنند، بلکه آن ها را به شیوه های جدیدی ترکیب می کنند که باعث تعجب و لذت جوانه های چشایی ما می شود.

چرا غذاهای هندی دوست داریم؟ 14