محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016

محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016

سیب موز: محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016

سیب موز: در ادامه تصاویری از اشک های محمدبنا را در ادامه جمع اوری کرده ایم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از شکست قاسم رضایی در بهت فرو رفت.

دردناک ترین تصاویر از اشک های محمد بنا:

بعد از شکست قاسم رضایی و تکمیل ناکامی فرنگی کاران، محمد بنا در راهروهای محل برگزاری رقابت های کشتی فرنگی راه رفت و بعد یک گوشه نشست و در بهت نتیجه به دست آمده فرو رفت و دقایقی اشک ریخت.

همچنین کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی از شکست قاسم رضایی و نتایج ضعیف فرنگی کاران در بهت فرو رفته اند. قاسم رضایی تنها امید تیم ملی کشتی فرنگی برای کسب مدا طلا بود که او نیز با شکست برابر حریف کوبایی پایان تلخی را برای تیم ملی کشتی فرنگی در ریو رقم زد.

محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016 2

اشک های محمد بنا در المپیک 2016

محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016 3

عکس اشک های محمد بنا در المپیک 2016

محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016 4

تصاویر اشک های محمد بنا در المپیک 2016

محمدبنا و اشک های دردناکش در المپیک2016 5

اشک های محمد بنا