ردبول نخورید

سیب موز: نوشابه انرژی زا (ردبول RedBull) حاوی ٠،4٪ اسید حیوانی میباشد که معمولاً این اسید از خون، گرده و اسپرم حیوانات چون خوک، و گاو بدست میاید که مطلقاً حرام بوده و باعث سایر مریضی ها میشود.

ردبول نخورید

سیب موز: ردبول نخورید