پودر کاکائو ابر میوه ای غنی تر از میوه ها

پودر کاکائو ابر میوه ای غنی  تر از میوه ها

سیب موز: پودر کاکائو ابر میوه ای غنی تر از میوه ها

سیب موز: پژوهشگران کانادایی دریافتند که این پودر از نظر منابع آنتی اکسیدانی پلی فنول و فلاوانول - دو نوع آنتی اکسیدان قوی- غنی تر از میوه ها هستند.

پودر کاکائو ، ابرمیوه ای غنی تر از میوه ها

پژوهشگران کانادایی دریافتند پودر کاکائو و شکلات های سیاه از نظر منابع آنتی اکسیدانی پلی فنول و فلاوانول - دو نوع آنتی اکسیدان قوی- غنی تر از میوه ها هستند.

به گزارش ایسنا ، بر اساس نتایج پژوهشی که در مجله Chemistry Central منتشر شد، پودر کاکائو از ظرفیت بالاتری برای جای دادن مواد آنتی اکسیدانی در خود، در قیاس با آب میوه ها برخوردار است.

این پژوهش همچنین نشان داد: فلاوانول موجود در شکلات سیاه بسیار بیشتر از آب میوه هایی نظیر آب انار و آب انواع توت است.

هات چاکلت یا همان شکلات داغ به دلیل حرارت دیدن کمتر از این ویژگی برخوردار است.پودر کاکائو از دانه های میوه درختی موسوم به Theobroma cacao بدست می آید.