300 کالری بیشتر بخورید نه 3000 کالری!

۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری!

سیب موز: 300 کالری بیشتر بخورید نه 3000 کالری!

سیب موز: این تست به شما درباره باورهای درست و غلط «بارداری» می گوید

به گزارش سیب موز:

سیب موز: این آزمون برای هر خانمی لازم است چرا که ممکن است در یک مقطع زمانی در زندگی تصمیم به بارداری بگیرد پس لازم است خانم ها اطلاعات شان را در این زمینه افزایش دهند. آزمون بارداری ما ممکن است شما را در این زمینه راهنمایی کند...

وقتی باردارید هیچ چیزی نمی تواند حالت های هنگام صبح را از بین ببرد.