ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

سیب موز: شاید کودکان تصور کنند که ساخت شیر با کاغذ کار دشواری باشد ولی ما در این جا نحوه ساخت یک اریگامی شیر زیبا را با چند حرکت ساده به شما آموزش می دهیم.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

سیب موز: ساخت شیر با کاغذ برای کودکان

به گزارش سیب موز: اریگامی شیر

مواد لازم:

کاغذ ترجیحا زرد رنگ

در صورت نیاز قیچی

ماژیک رنگی

ساخت شیر کاغذی:

ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کرده تا خط تا، روی کاغذ مشخص شود.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 2

کاردستی شیر

مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 3

کاردستی شیر با مقوا

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 4

کاردستی شیر با کاغذ

حالا  دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 5

کاردستی برای کودکان

قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 6

آموزش کاردستی به کودکان

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 7

کاردستی برای کودکان

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 8

کاردستی  برای کودکان

مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 9

کاردستیهای کودکانه

انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 10

کاردستی شیر برای  کودکان

نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا کنید تا از حالت تیزی خارج شود.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 11

کاردستیبا مقوا

شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید.

ساخت شیر با کاغذ برای کودکان 12

4.55