کنار آمدن با طلاق والدین

کنار آمدن با طلاق والدین

سیب موز: کنار آمدن با طلاق والدین

سیب موز: برای خیلی ها طلاق والدین یک نقطه تحول در زندگی محسوب می شود، چه این طلاق سال ها پیش اتفاق افتاده باشد یا به تازگی. این روزها آمار طلاق رو به ازدیاد است، به همین علت این تجربه برای افراد زیادی رخ می دهد.

به گزارش سیب موز:

مجله روانشناسی سیب موز: اما وقتی برای شما اتفاق بیفتد، ممکن است احساس تنهایی کنید و ندانید که چه اتفاقی در حال روی دادن است. ممکن است سخت به نظر برسد، اما کنار آمدن با آن ممکن است.