داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس

سیب موز: داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس

کافه سینما: تصاویر هیات داوران جشنواره کن را در روز نخست جشنواره ببینید. کتایون شهابی نماینده سینمای ایران به عنوان یکی از داوران جشنواره امسال در کن حضور دارد.

داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس

سیب موز: داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس

داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 2 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 3 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 4 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 5 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 6 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 7 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 8 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 9 داور ایرانی کن روی فرش قرمز +عکس 10