تمرین های ورزشی مخصوص پارک

تمرین های ورزشی مخصوص پارک

سیب موز: تمرین های ورزشی مخصوص پارک

سیب موز: به گزارش سایت سماتک ورزش باعث جلوگیری از افسردگی و خیلی بیماری ها است پس توصیه می شود ورزش کنید حتی اگر قادر نیستید باشگاه بروید این نوع ورزشها مانند پیاده روی هم بسیار درسلامتی کمک میکند ولی در کنار پیاده روی حرکت هایی ساده ایی است که به شما کمک می کند بهتر ورزش کنید و هم چنین این نوع حرکت های ورزشی مخصوص پارک است.

به گزارش سیب موز: بهترین تمرینات ورزشی فضای باز برای خانم

وقتی تصمیم گرفتم در پارک بانوان تمریناتم را انجام دهم در ابتدا، افکار منفی به ذهنم خطور می کردند. مادرهای دیگر درباره من چه قضاوتی می کنند؟ کارم احمقانه نباشد؟ بعد خودم را مجبور کردم که افکار منفی ذهنم را کنار بگذارم و واقع بین باشم. من یک الگو برای دختر دو ساله ام هستم. دو انتخاب داشتم، یا کلا” بی خیال ورزش کردن بشوم و یا از این موقعیت استفاده کنم چون زمان کافی برای باشگاه رفتن نداشتم! تندرستی، که فقط به باشگاه رفتن نیست. سلامتی و تندرستی، شیوه زندگی است. مهم تر از آن، کودکان با نگاه کردن به ما یاد می گیرند.

بنابراین، اولین تمرین ورزشی را در پارک شروع کردم. تا جایی که، دخترم هم در کنار من حرکات جهشی و کششی انجام می داد. دفعه بعدی که رفتید پارک، اینها عالی ترین حرکات ورزشی هستند که می توانید انجام دهید:

حرکت Tricep dips

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 2

حرکت دیپ، تمرینی بسیار خوب برای تقویت عضلات بازو است

حرکت دیپ: حرکت دیپ یکی از تمرینات بسیار خوبی است که می توانید در پارک انجام دهید. برای انجام این حرکت از نیمکت های پارک و یا یکی از پله های وسایل بازی بگیرید. 10 بار این حرکت را انجام بدهید.

حرکت Lunges

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 3

برای انجام حرکت لانگ می توانید از دمبل هم استفاده کنید.

برای انجام حرکت لانگ از پیاده رو و یا زمین چمن اطراف وسایل بازی استفاده کنید.

حرکت لانگ: برای انجام  تمرین لانگ صاف بایستید، پاها را باز کنید، پنجه پاها را به سمت بیرون قرار دهید، زانوی پای راست را خم کنید و سعی کنید روی زانو بنشینید، پای دیگر کمی خم می شود، مکث کوتاهی کنید. زانوی خود را خم کنید و به وضعیت شروع برگردید،حرکت را برای پای دیگر نیز انجام دهید. زمانی که احساس کردید این حرکت برای شما ساده شده است و دیگر فشار قبلی را به شما نمی آورد میتوانید از چند دمبل سبک نیز استفاده کنید.

حرکت Pull-ups

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 4

حرکت بارفیکس

حرکت بارفیکس: ازمیله های پارک استفاده کنید، باید دست ها را به میله بگیرید، سپس به آرامی پایین بیایید، ساق پاها را به عقب خم کنید تا به زمین نرسد. هر چند تا که توان دارید این حرکت را انجام دهید.

حرکت Incline push-ups

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 5

انجام حرکت شنا روی سطح شیبدار

شنای شیب دار: از همان نیمکت برای شنای شیب دار استفاده کنید. روبروی نیمکت بایستید، دستها را به عرض شانه باز کنید و روی نیمکت بگذارید، پاها را به عقب ببرید. سینه را به آرامی به نیمکت نزدیک کرده و بلند کنید. 10 مرتبه این حرکت را انجام دهید.

حرکت Box jumps or step-ups

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 6

حرکت step-ups

این حرکت با هر چیزی که کمی ارتفاع دارد به راحتی قابل اجراست. 20 بار را تکرار کنید.

حرکت crunch

تمرین های ورزشی مخصوص پارک 7

تقویت عضلات شکم با انجام حرکت کرانچ.

کرانچ: اگر زمین چمن و یا یک سطح نرمی پیدا کردید، دراز بکشید و چند تا کرانچ انجام دهید. این ست حرکات ورزشی را 3 بار تکرار کنید

احتمالا” وقتی در پارک ورزش می کنید، مجبور می شوید چند بار به خاطر فرزندتان حرکات ورزشی را متوقف کنید. ایرادی ندارد. هم فرزندتان را چند بار تاب می دهید و یا سرسره بازیش را تماشا می کنید و هم خودتان یک استراحت کوتاه کردید. اجازه بدید کودک شما ببیند، در پارک ورزش کردن هم لذتبخش است.