علم ورزش | 13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری

سیب موز: علم ورزش | 13 تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ

سیب موز: اگر در منزل یا باشگاه ورزشی تمرین می کنید، مطمئناً برنامه تمرینی عضلات همسترینگ شما بسیار کوتاه است. همه افراد با این مشکل مواجه هستند. تمرین عضلات همسترینگ بدون تجهیزات ویژه در باشگاه بدنسازی سخت و طاقت فرسا است. بسیاری افراد بیش از حد بر این دستگاه ها تکیه می کنند به صورتی که اگر این تجهیزات برای مدتی در دسترس نباشند، تمرینات عضلات همسترینگ آن ها متوقف خواهد شد. پس در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات چه باید کرد؟

" );

w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;

d.write( "

به گزارش سیب موز:

در این مطلب مجله علم ورزش تمرینات تقویتی و قدرتی عضلات همسترینگ که به حداقل وسایل نیاز دارند را جمع آوری کرده است. این تمرینات طوری طراحی شده اند که حتی شما می توانید با در دسترس بودن وسایل مورد نیاز در منزل آن ها را انجام دهید. برای هر جلسه تمرینی 3 تا 5 حرکت را انتخاب کنید و هر تمرین را 3 تا 4 ست با 18 تا 20 تکرار انجام دهید. برای تمرینات بدون مقاومت سعی کنید تکرارها را به 25 برسانید.

1. ددلیفت با دمیل

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 2

این حرکت مستقیماً عضلات همسترینگ و باسن را هدف قرار می دهد. همچنین نواحی شانه و پشت را درگیر می کند. بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند. پاها کمی از زانو خم باشند. برای انجام حرکت دو دمبل را با دو دست بگیرید. پشت صاف و مستقیم باشد و با خم کردن کمر دمبل ها را به سمت زمین ببرید تا جایی که در عضلات همسترینگ کششی ایجاد شود. به وضعیت اول برگردید و حرکت را تکرار کنید.

2. ددلیفت با هالتر

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 3

این تمرین عضلات نواحی باسن، چهار سر ران، لگن و ساق پا را درگیر می کند. این حرکت نیاز به دقت بالایی دارد و پشت در حین حرکت باید صاف و مستقیم باشد. تا وقتی انجام درست حرکت را یاد نگرفتید از وزنه سنگین استفاده نکنید. هالتر را با دو دست بگیرید. دست ها به اندازه عرض شانه از هم باز باشند. هالتر را بالا بکشیده تا هالتر به سطح لگن برسد. بدون خم کردن پشت هالتر را به زمین برگردانده و حرکت را تکرار کنید.

3. ددلیفت تک پا با دمبل

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 4

حرکتی بسیار مناسب برای تقویت عضلات سرینی، همسترینگ و ران می باشد. اگر مشکل کمر درد دارید از این حرکت دوری کنید. باستید و با دو دست دمبل ها را بگیرید. همزمان که بالاتنه را پایین می آورید و دمبل را به زمین نزدیک می کنید یک پا را از عقب بالا آورده و به سمت پشت دراز کنید. پشت در طول حرکت باید صاف باشد. می توانید پای جلو را کمی خم کنید. وقتی دمبل ها به زمین رسیدند یا کشش در عضلات پا احساس کردید به وضعیت شروع برگردید. حرکت را با پای مخالف تکرار کنید.

4. خم کردن پا به صورت دمر با باند کشی

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 5

این حرکت عضلات همسترینگ و سرینی را تقویت می کند. رو به زمین دراز بکشید و یک سر باند کشی را به یک شیء مثل پایه میز، مبل یا درب وصل کنید و سر دیگر را به دور مچ پا ببندید. با فاصله مناسب از محل اتصال باند کشی قرار بگیرید و همزمان پا را خم کنید تا عضلات همسترینگ تقویت شوند. می توانید سر ثابت کش را به مچ پای غیر فعال وصل کنید.

5. خم کردن همسترینگ با دستگاه سیم کشی

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 6

مقابل دستگاه سیم کشی بایستید. حلقه کابل را دور مچ پای چپ انداخته و تعادل خود را حفظ کنید. بدن کاملاً باید روبرو باشد. پای چپ را از زانو به پشت خم کنید تا جایی که از بالا و عقب پاشنه به عضلات همسترینگ برخورد کند. حرکت را با پای مخالف تکرار کنید. به جای دستگاه سیم کشی می توانید از باند کشی استفاده کنید. به صورتی که سر ثابت دور مچ پای ثابت روی زمین قرار گرفته و سر دیگر کش دور مچ پایی که حرکت را انجام می دهد قرار بگیرد.

6. پل

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 7

این حرکت عضلات نواحی پشت پا، کشاله ران، سرینی و به طور کل بدن را درگیر می کند و باعث افزایش تعادل و ثبات بدن می شود. بدن و بالاتنه درحین حرکت محکم باشند و عضلات سرینی را در اوج حرکت منقبض کنید. به پشت روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پاها روی زمین باشند. دست ها کنار بدن و کف دست ها روی زمین قرار بگیرند. باسن را از زمین بلند کرده تا جایی که فقط پاشنه پاها و شانه ها روی زمین باشند. در اوج حرکت کمی صبر کرده و حرکت را تکرار کنید.

7. پل با بالا بردن پا

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 8

این حرکت عضلات شکم، پشت و باسن را درگیر می کند. همچنین باعث بالا بردن تعادل بدن می شود. وضعیت پل را به خود بگیرید و حین انجام حرکت پل یکی از پاها را از زمین جدا کرده و بالا ببرید. پای فعال می تواند عمود بر زمین و در بالا قرار بگیرد یا در جلو بدن صاف و مستقیم دراز شود یا بدون تغییر در مفصل زانو فقط از زمین جدا شده و بالا آورده شود. بعد از تعداد تکرار لازم حرکت را با پای مخالف تکرار کنید.

8. بالا آوردن بدن با توپ سوئیسی

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 9

این حرکت یکی از بهترین تمریناتی است که به خوبی عضلات همسترینگ را تقویت می کند. روی زمین دراز بکشید، زانوها خم و پاشنه پاها را روی توپ سوئیسی قرار دهید. دست ها کنار بدن باشند. بدن را از زمین جدا کرده و بالا آورید و همزمان پاها را به جلو صاف کرده و سعی کنید بدن به صورت یک خط شیب دار با زمین قرار بگیرد. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

9. پل با توپ سوئیسی

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 10

حرکتی بسیار مناسب و مفید برای عضلات سرینی و باسن می باشد. روی زمین دراز بکشید و پاشنه پاها را روی توپ قرار دهید. توجه کنید که زانوها باید صاف و پاها مستقیم باشند. دست ها کنار بوده و با فشار پاها بر توپ سعی کنید بدن را از زمین جدا کرده و یک خط شیب دار با بدن درست کنید. به وضعیت شروع برگشته و حرکت را تکرار کنید.

10. پل با باند کشی

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 11

در وضعیت شروع حرکت پل قرار بگیرید. یک باند کشی روی بدن خود قرار داده و در طرفین با دو دست آن را محکم بگیرید. باسن را از زمین جدا کرده و حرکت پل را انجام دهید و سعی کنید دست ها در کنار بدن ثابت باشند و بدن بر مقاومت کش غلبه کند. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

11. دستگاه پشت پا

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 12

این دستگاه مخصوص تقویت عضلات همسترینگ است. روی دستگاه دراز بکشید و مچ پاها را پشت دسته های دستگاه قرار دهید. وزنه مناسب را انتخاب کرده و پاها را به سمت بالا و پشت خم و حرکت را تکرار کنید.

12. بالا آوردن پا از عقب

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 13

یکی از حرکات مناسب برای تقویت عضلات باسن، همسترینگ و پشت می باشد. روی یک نیمکت پرس دراز بکشید طوری که بدن از کمر به پایین آزاد باشد. با دو پا یک دمبل یا توپ را محکم بگیرید و با گرفتن نیمکت با دست ها سعی کنید تعادل خود را حین حرکت حفظ کنید. پاها را از زمین جدا کرده و تا حد امکان بالا آورید. زانوها نباید در حین حرکت خم شوند. حرکت را تکرار کنید.

13. خم کردن بالا تنه

علم ورزش | ۱۳ تمرین برای تقویت عضلات همسترینگ - تصویری 14

بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند. یک میله بدون وزنه و در صورت توانایی با وزنه، را روی شانه بگذارید و با دو دست در طرفین آن را نگه دارید. در حین حرکت پشت صاف و زانو کمی خم باشند. عضلات سرینی و همسترینگ را منقبض کنید. بالاتنه را به سمت جلو خم کنید تا حدی که در عضلات پشت پا کشش را احساس کنید. به وضعیت شروع برگردید و حرکت را تکرار کنید.

تهیه و تدوین: elmevarzesh.com