فرو رفتن کفگیر در سر یک کودک در شیراز! +عکس

سیب موز: اصابت کفگیر به سر یک کودک

دعوای زناشویی یک زوج به حادثه انجامید. گفته میشود که مردی در عوای زناشویی به طرف همسرش کفگیر برتاب کرده که به سر فرزندشان اصابت میکند و درون سر کودک فرو میرود .

فرو رفتن کفگیر در سر یک کودک در شیراز!

فرو-رفتن-کفگیر-در-سر-یک-کودک-در-شیراز-عکس

سیب موز: فرو رفتن کفگیر در سر یک کودک در شیراز! +عکس فرو رفتن کفگیر درون سر کودک,کفگیر در سر کودک,اصابت کفگیر به سر کودک در شیراز