تنبیه و فرو کردن مداد در سر دانش آموز رودباری + تصاویر

سیب موز: تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری + تصاویر

شکنجه بی رحمانه دانش آموز رودباری

معلمی در شهرستان رودبار جنوب با فرو کردن مداد در سر دانش آموز او را تنبیه کرده است.

به گزارش سیب موز: مجله سیب موز : سلاجقه روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام اینکه این دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید سالمی در شهرستان رودبار جنوب است گفت: متاسفانه معلم رودباری با فرو کردن سر مداد در سر دانش آموز رودباری آن را تنبیه کرده است

تنبیه-و-فرو-کردن-مداد-در-سر-دانش-اموز-رودباری-تصاویر

سیب موز: تنبیه و فرو کردن مداد در سر دانش آموز رودباری + تصاویر فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب

فرو کردن مداد در سر دانش آموز

تنبیه-و-فرو-کردن-مداد-در-سر-دانش-اموز-رودباری-تصاویر 2

فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب

تنبیه-و-فرو-کردن-مداد-در-سر-دانش-اموز-رودباری-تصاویر 3

فرو کردن مداد در سر دانش آموز , تنبیه بی رحمانه دانش آموز رودباری , تنبیه دانش آموز , شهرستان رودبار جنوب