ابرهای یوفو یا بشقاب پرنده و نحوه ی شکل گیری آنها

سیب موز:  نام علمی این ابرها، ابرهای عدس گون (lenticular clouds) است؛ همان پدیده ی عجیبی که اخیرا در کیپ تاون مشاهده شده است. این پدیده علی رغم ظاهر عجیبش، دلیل ساده ای دارد.

ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها

سیب موز: ابرهای یوفو یا بشقاب پرنده و نحوه ی شکل گیری آنها این ابرها به دلیل شکل خاصشان، ابرهای یوفو نیز نامیده می شوند اما هوا شناسان آن را ابرهای عدس گون می نامند. این پدیده زمانی رخ می دهد که بادهای شدید و مرطوب بر روی زمین های ناهموار مانند کوه ها و دره ها، می وزد. این همان پدیده ای است که در کیپ تاون و در بالای کوه 1066 متری Table Mountain اتفاق افتاده است.

ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها 2

وزش باد موجب می شود که ابرها به شکل دیسک، منقبض شوند و در جهت وزش باد به صورت عمودی شکل بگیرند.این ابرها از نوع استراتوکومولوس هستند که به دلیل وزن و شکل، ابرهای عدس گون نامیده می شوند.

ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها 3

تعداد زیادی از گزارش های اخیر مربوط به مشاهده ی اشیای ناشناس پرنده در واقع همین ابرهای عدسگون بوده اند که ممکن است در هر جایی از جهان، دیده شوند. دسته ی دیگری از این گزارشات، پنجره ابرها (hole-punch clouds) هستند که معمولا با یوفو ها یا همان بشقاب پرنده ها اشتباه گرفته می شوند.

ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها 4 ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها 5 ابرهای-یوفو-یا-بشقاب-پرنده-و-نحوه-ی-شکل-گیری-انها 6

منبع: National Geographic.