تصاویری از کشف تخم دایناسور در آرژانتین

سیب موز: بررسی ها نشان می دهند، ابعاد این پوسته حدود یک متر است و دیرینه شناسان گمان می برند که آن متعلق به یک glyptodont است. دیرینه شناسان قدمت این پوسته را در حدود 10 هزار سال می دانند.

تصاویری-از-کشف-تخم-دایناسور-در-ارژانتین

سیب موز: تصاویری از کشف تخم دایناسور در آرژانتین

تصاویری-از-کشف-تخم-دایناسور-در-ارژانتین 2 تصاویری-از-کشف-تخم-دایناسور-در-ارژانتین 3 تصاویری-از-کشف-تخم-دایناسور-در-ارژانتین 4

منبع: فرادید.