آموزش تصویری یوگای صورت !

سیب موز: آموزش تصویری یوگای صورت !

به گزارش سیب موز: صورت شما در طول روز به شدت کار می کند. صورت شما همچنین در معرض آسیب های عوامل محیطی، مثل نور خورشید، باد، کرم ها و لوازم آرایشی مختلف است. در صورت شما تقریباً 16 عضله، تعداد زیادی استخوان و عروق خونی وجود دارد که به شما کمک می کند که کلیه این حرکات را با صورت خود انجام دهید.

یوگای صورت به شما کمک می کند که بتوانید عضلات صورت خود را تقویت و همچنین خستگی روزمره را در آن برطرف کنید جای آرامی پیدا کنید و تمرینهای زیر را انجام دهید.

آموزش تصویری یوگای صورت !

سیب موز: آموزش تصویری یوگای صورت !

1-رها کردن زبان

توصیه می شه که زبانتان را برای 6 ثانیه به همین حالت نگه دارید ، در این حالت خیلی بهتر است حتی اگر اشک از چشمانتان جاری شود، به تدریج بیشتر و بیشتر جریان خون در صورت شما جاری می شود که این همراه با هیجان است.

Free Your Tongue

It is recommended that you hold this pose for 60 seconds. It is good if your eyes water; that flushes the toxins that may have accumulated there

آموزش تصویری یوگای صورت ! 2

2- چشمان

دو مردمک چشم را در حالت بسته به وسط پیشانی در بین دو ابرو متمایل کنید و تمرکزتان در همان قسمت باشد این تمرین به رها شدن عضلات شما کمک میکند و تا انگشتان پایتان آرامش پیدا میکنند.

Temple Dancer Eyes

This exercise works on the ring muscles of the eyes to prevent sagging skin and crow’s feet.

آموزش تصویری یوگای صورت ! 3

Smiling Fish Face

Smile while pursing your lips. This pose is modeled after the look celebrities often give the paparazzi

آموزش تصویری یوگای صورت ! 4

Lion Face, Part I

Inhale through your nose, make fists and squeeze all your facial muscles…

4- صورت شیر

از طریق بینی تا جایی که می توانید هوا وارد شش هایتان کنید و نگه دارید

آموزش تصویری یوگای صورت ! 5

Lion Face, Part II

Now exhale through your mouth, stick out your tongue, roll your eyes up and open your hands. Repeat three times

5- صورت شیر

حالا نفس را بیرون دهید از طریق دهان بدون آنکه زبانتان حرکتی کند چشمانتان را باز و بسته و دستانتان را باز کنید این عمل را 3 بار تکرار کنید..

آموزش تصویری یوگای صورت ! 6

Surprise Me!

Widen your eyes, as though surprised, but try not to wrinkle the brow. Focus on a point in front of you for about five to ten seconds. Then repeat, four times.

6- مرا شگفت زده کن!

تا جایی که می توانید چشمانتان را باز کنید(مثل حالت سورپرایز شدن) اما سعی کنید قسمت بالای چشم حرکتی نکند، در این حالت به یک نقطه برای 5 تا 10 ثانیه خیره شوید و این حالت را 4 بار تکرار کنید.

آموزش تصویری یوگای صورت ! 7

Satchmo

Named for Louis Armstrong, this poses mimics the cheeks of a trumpet player.

7- ساچمو!

این حالت چهره ی یک ترومپت نواز است(سفر به عالم هنرمندان)

آموزش تصویری یوگای صورت ! 8

Marilyn

The repetitive puckering and blowing creates stronger, firmer lips

آموزش تصویری یوگای صورت ! 9

Baby Bird

Swallow while pressing the tip of the tongue to the roof of your mouth. Then tilt your head slightly to the left and swallow. Then repeat, towards the right. This exercise helps jowls from forming.

9- عضلات گردن را حرکت دهید در حالی که زبانتان به ته سقف دهانتان می چسبانید سپس به آرامی سرتان به سمت چپ و عضلات گردن را حرکت دهید ، سپس در همین حالت گردنتان را به راست حرکت دهیداین تمرین کمک می کند به قسمت پائین گونه و فرم مناسبی در صورت شما ایجاد می کند.

آموزش تصویری یوگای صورت ! 10

Buddha Face

Close your eyes, relax and imagine a point between the brows. Hold for one minute, or longer.

10-چشمانتان را ببندید و آرام و فارق از هیجان (چشم سوم) خیره شوید به نقطه بین دو ابرو برای یک دقیقه و نه بیشتر.

روزانه بهتر است این حرکات را برای عضلات صورت خود انجام دهید، زیرا کارهای روزمره به شدت باعث خستگی عضلات این ناحیه می شوند و شما با این ورزش ها می توانید آرامش و شادابی را به صورت خود باز گردانید.