احداث مسجد شناور در امارات

سیب موز: هر آنچه باید درباره دبی بدانیدشیخ نشین دوبی مسجدی شناور، ویژه ی صیادان و افرادی که در دریاها و خلیج فارس مشغول به فعالیت هستند احداث می کند.

احداث-مسجد-شناور-در-امارات

سیب موز: احداث مسجد شناور در امارات طراح این مسجد هنرمند و مهندس هلندی است که طرح آن را اوایل سال جاری به هیات اوقاف و شئونات اسلامی امارات داده است.

احداث-مسجد-شناور-در-امارات 2

هیئت اوقاف و شئونات اسلامی دوبی با احداث این مسجد موافقت کرده و قرار است که عملیات احداث این مسجد به زودی آغاز شود. این مسجد از جنس قایق ها و کشتی ها است که سقف آن نیز باز می شود.برق و روشنایی این مسجد توسط انرژی خورشیدی تامین می شود..