انجام پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق برنامه زمانبندی

سیب موز: به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد، همزمان با ورود سامانه بارش زا به کشور و بارش برف و نزولات آسمانی باند فرودگاه مهرآباد باز و پروازها به موقع و بدون هیچ مشکلی انجام می شود.

انجام-پروازهای-فرودگاه-مهراباد-طبق-برنامه-زمانبندی

سیب موز: انجام پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق برنامه زمانبندی هم اکنون دید در فرودگاه مهرآباد بالای 1500 متر است و باند فرودگاه نیز نیازی به عملیات برف روبی ندارد.

انجام-پروازهای-فرودگاه-مهراباد-طبق-برنامه-زمانبندی 2

بر اساس این خبر کلیه پروازهای این فرودگاه طبق برنامه زمانبندی شده به شرط مساعد بودن شرایط جوی فرودگاه مقصد انجام می شود..