پرتقال هایی که هیچکس نمیخرد! +تصویر

سیب موز: بازار خراب پرتقال های تلخ

افت کیفیت محصول به دلیل سرمازدگی موجب شده تا قیمت عمده محصولی مانند پرتقال تا 400 تومان در هر کیلو افت داشته و به دلیل عرضه بالای مرکبات توسط باغداران تقاضا بسیار کم است.

از سویی دیگر تغییر مکان این بازار موجب شده تا دسترسی مشتریان برای خرده فروشی نیز کم شود و این کسادی بازار را دوچندان می کند. بیشتر محصولاتی که سال های گذشته در کمتر از دو روز به طور کامل به فروش می رفت در حال حاضر بیش از 4 روز در این بازار می ماند که با توجه به آسیب دیدگی محصولات خراب شده و دور ریز می شوند. علیرغم قول های متعدد برای حمایت از بازار مرکبات تاکنون گشایشی مشاهده نشده است.

پرتقال هایی که روی دست میوه فروشها باد کرده!

پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر

سیب موز: پرتقال هایی که هیچکس نمیخرد! +تصویر

پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 2 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 3 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 4 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 5 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 6 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 7 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 8 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 9 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 10 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 11 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 12 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 13 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 14 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 15 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 16 پرتقال-هایی-که-هیچکس-نمیخرد-تصویر 17