الناز شاکردوست و خواهرش در جشنواره خیریه

سیب موز: الناز شاکردوست و خواهرش

الناز شاکردوست و خواهرش – آئین اکران خیریه فیلم سینمایی “مبارک” با حضور الناز شاکردوست و خواهرش (الیکا) و دیگر عوامل فیلم در سی وسومین جشنواره نوروزی خیریه رعد برگزار شد.

الناز شاکردوست و خواهرش جشنواره خیریه

الناز-شاکردوست-و-خواهرش-در-جشنواره-خیریه

سیب موز: الناز شاکردوست و خواهرش در جشنواره خیریه

الناز-شاکردوست-و-خواهرش-در-جشنواره-خیریه 2