ششمین روز جشنوراه فجر 35: آناهیتا افشار مریم معصومی و علی شادمان در پردیس ملت

ششمین-روز-جشنوراه-فجر-35-اناهیتا-افشار-مریم-معصومی-و-علی-شادمان-در-پردیس-ملت

سیب موز: » ششمین روز جشنوراه فجر 35: آناهیتا افشار مریم معصومی و علی شادمان در پردیس ملت

سیب موز: دیروز در ششمین روز جشنواره فیلم فجر سال 95 چهار فیلم در پردیس ملت اکران شد.

ششمین-روز-جشنوراه-فجر-35-اناهیتا-افشار-مریم-معصومی-و-علی-شادمان-در-پردیس-ملت 2 ششمین-روز-جشنوراه-فجر-35-اناهیتا-افشار-مریم-معصومی-و-علی-شادمان-در-پردیس-ملت 3 ششمین-روز-جشنوراه-فجر-35-اناهیتا-افشار-مریم-معصومی-و-علی-شادمان-در-پردیس-ملت 4

منبع: سیمرغ