ششمین روز جشنواره فجر35: بازیگران فیلم ویلایی ها در پردیس ملت

ششمین-روز-جشنواره-فجر35-بازیگران-فیلم-ویلایی-ها-در-پردیس-ملت

سیب موز: » ششمین روز جشنواره فجر35: بازیگران فیلم ویلایی ها در پردیس ملت

سیب موز: دیروز در ششمین روز جشنواره فیلم فجر سال 95 چهار فیلم در پردیس ملت اکران شد.

ششمین-روز-جشنواره-فجر35-بازیگران-فیلم-ویلایی-ها-در-پردیس-ملت 2 ششمین-روز-جشنواره-فجر35-بازیگران-فیلم-ویلایی-ها-در-پردیس-ملت 3 ششمین-روز-جشنواره-فجر35-بازیگران-فیلم-ویلایی-ها-در-پردیس-ملت 4

منبع: سیمرغ