شهری در اوکراین که خالی خالیست (تصاویر)

سیب موز: شهر خالی از سکنه

حادثه اتمی چرنوبیل بدترین حادثه اتمی غیرنظامی تاریخ است که در نیروگاه چرنوبیلِ اکراین در سال 1986 میلادی اتفاق افتاد. خاطره آن اتفاق هنوز در ذهن مردم اوکراین و البته مردم جهان وجود دارد.

شهری که در آن هیچکس زندگی نمیکند

به گزارش سیب موز: مجله سیب موز: به گزارش هافینگتن پست، بسیاری از مردم با مفهوم تشعشعات هسته ای آشنا نیستند و به تبع آن «محوطه جداسازی» را نمی شناسند. اما مردم اوکراین به خوبی با این مسائل آشنایی داشتند. آیان بولتون به چرنوبیل رفته و مجموعه ای را تهیه کرده که نشان می دهد چرنوبیل هنوز تحت تاثیر آن حادثه ناگوار است.

شهر پریپ یات در اوکراین

آیان به شهر «پریپ یات» رفت. این شهر در فوریه سال 1970 برای پشتیبانی از نیروگاه هسته ای مجاور خود ساخته شد. نام این نیروگاه را همه ما می شناسیم: «چرنوبیل.»

خیلی ساده بگوییم: پریپ یات در حال حاضر خرابه ای بیش نیست. در این شهر روزی 50 هزار نفر زندگی می کردند و مدرسه، بیمارستان، استخر و سالن نمایش داشت. اما تنها در طول شب و همگام با حادثه چرنوبیل به این روز درآمد. در این شهر می توان تاریخ را به قسمت تقسیم کرد: قبل از 26 آوریل 1986 و بعد از آن.

این شهر خالی از سکنه بوده و کسی جرات ندارد در آنجا قدم بگذارد. تنها کسانی به آنجا می روند که مانند آیان شجاعت به خرج دهند. خوشبختانه کسانی که خیلی مایل نیستند چرنوبیل را از نزدیک ببیند می توانند با مشاهده این عکس ها کمی از عمق فاجعه باخبر شوند.

شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر

سیب موز: شهری در اوکراین که خالی خالیست (تصاویر)

شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 2 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 3 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 4 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 5

شهر پریپ یات در اوکراین

شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 6 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 7 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 8 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 9 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 10 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 11 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 12 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 13 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 14 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 15 شهری-در-اوکراین-که-خالی-خالیست-تصاویر 16