نامه یک دختر چینی به رهبر انقلاب (عکس)

سیب موز: نامه یک دختر چینی به رهبر انقلاب (عکس) خانمی از چین خطاب به رهبر معظم انقلاب نامه ای نوشت. ستاره: خانمی از چین که در دیدار علما، صاحب نظران و میهمانان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و اجلاس اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های اسلامی با رهبر معظم انقلاب حضور داشت خطاب به ایشان نامه ای نوشت.

نامه یک دختر چینی به رهبر انقلاب (عکس)

سیب موز: نامه یک دختر چینی به رهبر انقلاب (عکس)

نامه یک دختر چینی به رهبر انقلاب (عکس) 2