قالیباف 4 سال پیش هم به وزارت کشور، لشکرکشی کرد /عکس - اخبار سیاسی

محمدباقر قالیباف نگاهش به سیاست، پادگانی است. این نگاه پادگانی است که باعث می شود او حتی هنگام ثبت نام، قشونش را به وزارت کشور بکشاند.

او فقط دیروز چنین نکرد. در سال 1392 هم کار مشابهی انجام داد. تصاویر زیر مربوط به روز ثبت نام او در انتخابات 1392 است.

قالیباف-4-سال-پیش-هم-به-وزارت-کشور-لشکرکشی-کرد-عکس-اخبار-سیاسی قالیباف-4-سال-پیش-هم-به-وزارت-کشور-لشکرکشی-کرد-عکس-اخبار-سیاسی 2 قالیباف-4-سال-پیش-هم-به-وزارت-کشور-لشکرکشی-کرد-عکس-اخبار-سیاسی 3 قالیباف-4-سال-پیش-هم-به-وزارت-کشور-لشکرکشی-کرد-عکس-اخبار-سیاسی 4

اخبار  سیاسی  -  24 آنلاین

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز