احمدی نژاد اینطوری بقایی را جا گذاشت! - اخبار سیاسی

سعید شعبانی این کارتون را با تیتر «سبقت محمود از حمید» در روزنامه قانون منتشر کرد.

احمدی-نژاد-اینطوری-بقایی-را-جا-گذاشت-اخبار-سیاسی

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز