شورای نگهبان چرا در دوره های قبل افرادی را تایید کرد که نه چیزی از سیاست مییدانستند، نه از مذهب؟ - اخبار سیاسی

شورای-نگهبان-چرا-در-دوره-های-قبل-افرادی-را-تایید-کرد-که-نه-چیزی-از-سیاست-مییدانس

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:اصل 115 قانون اساسی با صراحت مقرر می دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

هر چند مدیریت و تدبیر و حسن سابقه بسیاری از ثبت نام شده ها به صورت جدی مورد تردید است، ولی مهم تر از اینها اصل عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» است که معمولاً جنبه از جنس مرد بودن بیشتر مورد توجه شورای نگهبان قرار می گیرد نه ضوابط و معیارهای مهمی که باید یک فرد داشته باشد تا بتوان او را «رجل مذهبی و سیاسی» دانست.

این سوال را شورای نگهبان باید جدی بگیرد که بعضی از افرادی که در دوره های قبل صلاحیتشان تایید شد، چقدر از مذهب می دانستند؟ چگونه می توان افرادی را که کمترین اطلاعی از تعالیم دینی ندارند، رجل مذهبی دانست؟ همینطور است عنوان سیاسی که نباید به کسانی که فقط کار سیاسی کرده اند اطلاق شود.

رجل سیاسی، یعنی کسی که در داخل و خارج به عنوان یک سیاستمدار برجسته شناخته می شود. بدین ترتیب عنوان رجل سیاسی و مذهبی فقط بر کسانی قابل انطباق است که دارای جایگاه مذهبی و سیاسی بالا باشند و در داخل و خارج کشور به عنوان یک سیاستمدار مذهبی برجسته شناخته شوند.

اگر شورای نگهبان این معیار را در مورد داوطلبان احراز مسئولیت ریاست جمهوری ملاک عمل قرار دهد و حسن سابقه و تدبیر و مدیریت و تقوی را نیز به صورت جدی و امتحان شده در میدان عمل در بررسی صلاحیت ها مورد نظر قرار دهد، از میان ثبت نام شدگان فعلی کمتر از انگشتان یک دست واجد صلاحیت شناخته خواهند شد.

فرض بر این است که شورای نگهبان، فارغ از برخوردهای جناحی به اظهارنظر درباره صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری خواهد پرداخت و درست در همین فرض است که اگر معیارهای توضیح داده شده در تفسیر اصل 115 قانون اساسی رعایت شود، کمتر از انگشتان یک دست واجد صلاحیت باقی می مانند.

حق هم همین است که شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری سخت گیر باشد، زیرا رئیس جمهور کسی است که مسئولیت مدیریت و تدبیر امور 80 میلیون جمعیت کشور را با تمام مشکلات و مسائل پیچیده ای که در امور داخلی و روابط خارجی وجود دارد برعهده می گیرد آن هم در شرایط کنونی که منطقه ما غرق در بحران است و رئیس جمهور باید از درایت ویژه ای برای مقابله با این بحران برخوردار باشد.

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز