رسایی از انتخابات مجلس انصراف داد - اخبار سیاسی

رسایی-از-انتخابات-مجلس-انصراف-داد-اخبار-سیاسی

حمید رسایی از کاندیداتوری در انتخابات میان دوره ای مجلس دهم از حوزه اصفهان انصراف داد.

به گزارش ایسنا، رسایی در بیانیه ای دلیل انصراف خود را جلوگیری از تشتت آرای نیروهای انقلابی شهر اصفهان و کمک به نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز